FINT = API

FINTLabs har som oppgave å tilgjengeliggjøre informasjon i fagsystemer på en standardisert måte.

Teknisk pakke

Her finner du informasjon om utrullingen av FINT i fylkeskommunene

Les mer

Informasjonsmodeller

Her finner du dokumentasjon av informasjonsmodellene

Les mer

Teknisk dokumentasjon

Her finner du teknisk dokumentasjon av arkitetur, API og adapterutvikling (engelsk)

Les mer