Oppsummering etter høringsrunden

Mandag til torsdag i uke 8 inviterte FINT fylkeskommunene til skypemøte, hvor hele teamet svarte på spørsmål og gikk gjennom første versjon av informasjonsmodellen sammen.
Følgende fylkeskommuner deltok utover uken: Hedmark, Oppland, Finnmark, Møre Romsdal, Aust-Agder, Østfold, Akershus, Buskerud og Nordland. Troms, Oslo og Hordaland sendte kommentarer pr mail.

Vi fikk mange flere gode innspill på møtene og vi fikk gode tilbakemeldinger på den jobb vi har gjort så langt. Det satte vi stor pris på!

Ekstra høringsmøte
Dessverre traff plett i vinterferien for flere fylkeskommuner, derfor har vi utsatt fristen for ‘feriefylkene’ til 3. mars. I den forbindelse har vi et siste høringsmøte 1. mars fra 12- 13.

Det betyr, at vi leverer felleskomponenter med informasjonsmodell versjon 1.0.0 – rc2 til leveranse  1. mars. Etter siste høringsrunde, vil vi oppdatere modellen og til 1. april leverer vi felleskomponenter med informasjonsmodell versjon 1.0.0.

Der vil komme flere versjoner av informasjonsmodellen i løpet av prosjektet og vi håper at denne samarbeidsform med høringer også fungerer bra for dere. Vi takker for innsatsen så langt og ser frem til at høre fra de siste fylkene.