Oppsummering fra høringsrunden uke 37

Utdanningsmodell

Informasjonsmodellen innenfor utdanning har vært gjennomgått av fageksperter fra alle fylkeskommuner, samt funksjonelt team i VIGO SMP.

Den overordnede tilbakemeldingen er at modellen er dekkende for informasjon i utdanningsdomenet.  FINT har fått gode tilbakemeldinger på begrepene som er brukt, og hjelp til å sikre at beskrivelsen av begrepene er så dekkende som mulig.

FINT har imidlertid fått en del tilbakemeldinger og spørsmål, mye knyttet til undervisning som ikke er helt standard.

Flere fylkeskommuner spør om støtte for utveksling av informasjon mellom fylkeskommuner, både for ordinære elever som flytter, men også for fengselsundervisningen hvor elever ofte flyttes mellom fylkeskommuner.

Flere fylkeskommuner etterspør også informasjonsmodell for arkivhåndtering.

Gjennomgangen av informasjonsmodellen har også avdekket at personell uten direkte pedagogisk tilknytning, typisk helsesøster, håndteres forskjellig i fylkene.

I tillegg har FINT fått tilbakemeldinger om viktigheten av informasjonsmodellen som et redskap for å åpne opp siloene mellom fagsystemene. Flere fylkeskommuner kommer til å bruke informasjonsmodellen som et verktøy for å trekke informasjon ut av VFS til bruk i andre sammenhenger.

Mange av tilbakemeldingene er ikke knyttet til informasjonsmodellen som sådan, men heller til funksjonalitet man er usikker på hvordan VFS kommer til å støtte.

FINT analyserer tilbakemeldingene og sørger for at informasjonsmodellen dekker de kommentarene som har kommet. Vi sender ut på samme måte som sidst – et excel ark med alle spørsmål, hvem som har spurt og FINTs svar.