Informasjon til adapterutviklere

FINT har nå oppdatert personaladapteren på https://beta.felleskomponent.no til en testversjon som støtter informasjonsmodell 2.7.0 og oppdatering av informasjon for fastlønn, variabellønn og fravær.

Det er en del vesentlige endringer i modellen og felleskomponenten for å støtte dette, og FINT ønsker tilbakemeldinger på feil eller problemer med å bruke den nye komponenten.

Les mer i dette dokumentet:

Informasjon til adapterutviklere