Ledige stillinger i FINTLabs!

Kunne du tenke deg å jobbe sammen med oss i FINT?

Vi søker nå etter en informasjonsarkitekt og en utvikler som skal danne kjerneteamet i FINTLabs!

Som informasjonsarkitekt får du ansvar for å utvikle informasjonsmodellen på https://informasjonsmodell.felleskomponent.no videre i tråd med behov fra fylkene, samt å rådgi fylkene og samarbeidspartnere om hvordan modellen kan brukes til å utvikle nye digitale tjenester.

Du vil også samarbeide med andre aktører i offentlig sektor om informasjonsforvaltning.

Les mer om stillingen som informasjonsarkitekt.

Som utvikler får du ansvar for FINTs kodebase. Denne inkluderer produksjonslinjen som automatisk oversetter informasjonsmodellen til biblioteker og API, samt motoren som driver FINTs felleskomponenter og støttesystemer.

Alle tjenestene kjører som mikrotjenester i containere på Docker og Kubernetes hos en skyleverandør, så erfaring med AWS, Google Cloud eller Azure er en fordel eller noe du får gleden av å bli bedre kjent med.

Les mer om stillingen som utvikler.

FINTLabs er et lite team som driver etter DevOps-prinsippet, så alle teamets medlemmer samarbeider om utvikling og drift av løsningene. Om du er en arkitekt som liker å ha nevene i jorden eller en utvikler som liker å se de store linjene vil du passe fint i FINT!