Presentasjoner

Presentasjon Beskrivelse

FINT Leverandør Workshop

Presentasjonen fra leverandør workshopene med HR systemene

FINT PIFU-IMS IktSenteret

Presentasjonen fra PIFU-IMS møte hos Senter for IKT i Utdanningen

FINT Referansegruppemøte 05.01.2017

Presentasjon fra referansegruppemøte 05.01.2017

FINT - Integrasjonssamling (240117)

Presentasjon fra VFS Integrasjonssamling 24.01.2017

Forklaring til utdanningsmodell

Forklaring til Utdanningsmodell i forbindelse med høring
24.08.2017

Driftsteknisk oversikt

Driftsteknisk oversikt med forklaring til driftsmodell 28.09.2017

FINT skal det være! - Software 2019

FINT skal det være!
Lyntale holdt ved Software 2019
13.02.2019