Kundeportalen

Kundeportalen

Man finner kundeportalen på https://kunde.felleskomponent.no

Anbefaler at man leser igjennom hele denne siden før du starter. Det er viktig å ha fokus på forskjellen på Adapter og Klient, og hvilken type som brukes til hva. Vi har prøvd å holde teksten til et minimum, men det betyr også at alt som står er relevant og bør leses grundig.

Hver fylkeskommune har fått i oppgave å sende inn personaldata på en person hver som FINT prosjektet legger inn som bruker av portalen. Hvis du ikke får logget inn må du ta kontakt med din fylkeskommunes LIP for å få vite hvem som har fått tilgang, evt purre de om at de må sende info til FINT prosjektet. Den som har tilgang, kan gi andre tilgang.

Når man har fått logget inn på kundeportalen så kommer man inn til et dashboard. Her kan man lett se antall klienter, adaptre og komponenter.

Forklaring til startsiden:

  • Komponent: Inneholder alle felleskomponenter som er tilgjengelige. Her kan den enkelte fylkeskommune velge hvilke komponenter som skal være tilgjengelig for sin fylkeskommune.
  • Adapter: Angir påloggingsinformasjon for adaptere som er installert av leverandøren til et av fylkeskommunens fagsystem. For eksempel må det opprettes adapter i kundeportelen for at adapteret mot HR-system har påloggingsinformasjon til komponenten som inneholder HR-informasjon.
  • Klient: Her angis pålogginsinformasjon til komponenten som kan brukes av integrasjonsmotor, klient, applikasjon eller annen komponent i en arbeidsprosess. Feks må det opprettes en klient for at VIS skal få tilgang til ansattinformasjon.

 


Her illustreres hvor klient, komponent og adapter er i dataflyten.

Så hva er det vi nå skal gjøre?
– Vi skal opprette klienter i Kundeportalen for alle klienter som trenger tilgang til Felleskomponentene, og vi velger hvilke komponenter denne klienten skal ha tilgang til.
– Vi skal opprette adapter i Kundeportalen for alle fagsystemer som trenger tilgang til Felleskomponentene, og vi velger hvilke komponenter dette adapteret skal ha tilgang til.

For å lage sitt oppsett så følger man menystrukturen som vises med symboler på venstre side.

Første menypunkt er hvor man setter opp juridisk kontakt og teknisk kontaktpersoner.

KONTAKTPERSONER

Gå til Kontakter (1), og klikk på det grønne ikonet med en svart pluss i (2). Deretter trykk på det røde ikonet med en pluss i som kommer i vinduet som åpner seg (3). Der kan du legge inn de tekniske kontaktene du ønsker skal ha tilgang til kundeportalen.

Andre menypunkt er komponenter.

KOMPONENTER


Her velger man hvilke komponenter man ønsker å gjøre tilgjengelig for sin organisasjon (hvilken organisasjon man har valgt vises i øvre høyre hjørne, i eksemplene vil det være Møre og Romsdal). De som har et grønt symbol med et pluss i er komponenter som ikke er lagt til. De med rødt symbol med en minus i er komponenter som allerede er lagt til. Man klikker på symbolet for å legge til eller fra komponenten. Hvis man klikker på tannhjulet bak det røde eller grønne symbolet så vil man få opp et vindu som viser informasjon om komponenten.

 

ADAPTER

Når man har koblet komponentene til organisasjonen så går man videre til neste menypunkt som er Adapter.

Dette oppsettet skal brukes i konfigurasjon av FINT-adapter.

 

Man klikker på det store grønne symbolet med en svart pluss i for å legge til et adapter. Da vil man få opp følgende bilde:


Her fyller man først ut hvilket brukernavn som skal gjelde for dette adapteret. Hvis vi velger å kalle brukeren mrfylke_test_client, vil det automatisk legges på orginisasjonsdomene i tillegg. For Møre og Romstal blir det da mrfylke_test_client@mrfylke.no som blir brukernavnet. I feltet Kort beskrivelse legger du inn navnet som vil vises i listen over Adaptere. (Jeg skrev Test_mot_prod bare for å være supertydelig på at vi kjører mot Vismas produksjonmiljø, da vårt testmiljø ikke er på plass enda). Man kan endre beskrivelsen senere.  Når man har lagt inn en evt Note, så kan man legge til Adapteret, og det kommer opp i listen.

 

Deretter må man klikke på editerings symbolet (en grå blyant) bak adapteret i listen. Man vil da få opp dette bildet:


Her kan man endre på beskrivelse og Note, hvis man ønsker, så klikker man seg videre bortover menyen i vinduet, til Komponenter.


Her finner man igjen de komponentene man valgte i sted. Her kobler vi adapteret til komponentene. Her klikker man på grønt symbol med en pluss for å koble til eller et rødt symbol med en minus for å koble fra. Det vil si at en tilkoblet komponent vises med rødt symbol. Deretter går man videre til Autentisering.


Her kommer informasjonen som skal inn i konfigfilene til Adapteret opp. Det vil si at det er denne informasjonen som skal sendes til den som installerer FINT adapteret i deres miljø. Dette er ikke denne informasjonen som skal sendes til VISMA for oppsett i VIS. Det skal man sette opp en Klient for. Man må huske at man må trykke på symbolene bak Passord og Klient Hemmelighet for å generere disse første gangen. Og at hvis man genererer opp passord på nytt senere så må man inn å endre i konfigfilene også, hvis ikke vil Adaptret feile ved oppkobling mot FINT. Klient Hemmeligheten vil hentes fra FINTs OAuth server og vil ikke endres selv om han henter verdien på nytt.

Når man har generert opp Passord og hentet Klient Hemmelighet kan man kopiere informasjonen ut i JSON format ved å klikke på knappen Kopier Autentiseringsinformasjon. Da kommer det på dette formatet:

{
  “username”: “mrfylke_test_client@mrfylke.no”,
  “password”: “<fjernet>”,
  “clientId”: “<fjernet>”,
  “openIdSecret”: “<fjernet> “,
  “assetIds”: [ “mrfylke.no” ]
}

NB: Hvis passordet som kommer er “topseceret” så har du glemt å generere passordet. Dette er et default passord som ikke fungerer ved pålogging til adapteret. Da må du trykke på symbolet nest bakers på linjen til passord (en pil formet som en sirkel).

Bruker som lagest for å benytte FINT adapteret, blir ikke opprettet som en domenebruker hos fylkeskommunen. Denne finnes bare i FINT sammenheng.

Alternantiv A: Konfigurasjon av adapter for Visma Enterprise

Dette skal over i Konfigfilene til FINT adapteret (per i dag 3 stk konfigfiler) og settes i verdiene som tilsvarer for Vismas FINT adapter:

fint.oauth.username=mrfylke_test_client@mrfylke.no
fint.oauth.password=<password>
fint.oauth.access-token-uri=https://idp.felleskomponent.no/nidp/oauth/nam/token
fint.oauth.client-id=<clientId>
fint.oauth.client-secret=<openIdSecret>

fint.adapter.organizations=mrfylke.no
orgIdToCompanyMap={“mrfylke.no”:”1″}

Det er en verdi til her som dere ser og det er: fint.oauth.access-token-uri, det er viktig at også denne blir satt riktig.

Vi kommer tilbake til dette etter vi har satt opp en klient som ligger i neste menypunkt.

Alternativ B: Konfigurasjon av adapter for UWB/Agresso

Agresso-adapter har en konfigurasjonsfil som heter appsettings.json. Der finnes det en seksjon, som må fylles ut med opplysningene over:

“OAuthTokenService”: {
“AccessTokenUri”: “https://idp.felleskomponent.no/nidp/oauth/nam/token”,
“ClientId”: “<clientId>“,
“ClientSecret”: “<openIdSecret>“,
“Username”: “<username>“,
“Password”: “<password>“,
“Scope”: “fint-client”,
“OAuthEnabled”: “true”
},

 

KLIENTER

Menyvalgene Adapter og Klienter fungerer på samme måte, men skiller på hvilket grensesnitt i felleskomponenten det gis tilgang til. Adaptere får tilgang til Provider-grensesnittet og kan levere data til felleskomponenten, mens Klienter får tilgang til Consumer-grensesnittet og kan hente ut data fra felleskomponenten. Adaptere leverer vanligvis til kun èn komponent, mens klienter kan hente fra flere. Dvs at det er konfigurasjonen som ble satt opp for adapter som brukes for å oppdatere FINT adapterets konfigfiler, men det oppsettet vi skal lage nå skal brukes for å logge på FINT test klient, som det står mer om her: https://www.fintprosjektet.no/testclient/

Man oppretter gjerne flere klienter. En for å kjøre testene som ligger på kundeportalen, en for testing i testklienten til FINT, og ikke minst en egen klient for å koble VIS mot fylkeskommunens egne data. Authentiseringsinformasjonen for den klienten som opprettes for VIS (Visma InSchool) må på et tidspunkt oppgis til Visma for å få tilgang til VIS.


For å legge til en klient så klikker man på det store grønne symbolet med en svart plus i.