Kundeportalen

Kundeportalen

Vi finner kundeportalen på https://kunde.felleskomponent.no

Anbefaler at man leser igjennom hele denne siden før du starter. Det er viktig å ha fokus på forskjellen på Adapter og Klient, og hvilken type som brukes til hva. Vi har prøvd å holde teksten til et minimum, men det betyr også at alt som står skrevet er relevant og bør leses grundig.

Hver fylkeskommune har fått i oppgave å sende inn personaldata på en person hver, som FINT prosjektet legger inn som bruker av portalen. Hvis du ikke får logget inn, må du ta kontakt med din fylkeskommunes LIP for å få vite hvem som har fått tilgang. Du kan eventuelt purre på dem, dersom de ikke har sendt personaldata til FINT-prosjektet. Den som har tilgang, kan gi andre tilgang.

Når man har logget inn på kundeportalen, kommer man inn til et dashboard. Her kan man se antall klienter, adaptere og komponenter.

Forklaring til startsiden:

  • Komponent: Inneholder alle felleskomponenter som er tilgjengelige. Her kan den enkelte fylkeskommune velge hvilke komponenter som skal være tilgjengelig for sin fylkeskommune. En felleskomponent må være aktivert for fylket for å kunne benyttes av klienter og adaptere.
  • Adapter: Angir påloggingsinformasjon for adaptere som er installert av leverandøren til et av fylkeskommunens fagsystem. For eksempel må det opprettes et adapter i kundeportalen, slik at adapteret mot HR-systemet får korrekt påloggingsinformasjon, til komponenten som inneholder HR-informasjon.
  • Klient: Her angis pålogginsinformasjon til komponenten som kan brukes av integrasjonsmotor, klient, applikasjon eller annen komponent i en arbeidsprosess. F.eks. må det opprettes en klient for at VIS skal få tilgang til ansattinformasjonen fra FINTs Felleskomponenter.

 


Her illustreres hvor klient, komponent og adapter er i dataflyten.

Så hva er det vi nå skal gjøre?
– Vi skal opprette klienter i Kundeportalen for alle klienter som trenger tilgang til Felleskomponentene, og vi velger hvilke komponenter denne klienten skal ha tilgang til.
– Vi skal opprette adapter i Kundeportalen for alle fagsystemer som trenger tilgang til Felleskomponentene, og vi velger hvilke komponenter dette adapteret skal ha tilgang til.

For å opprette sitt oppsett, følger man valg i menystrukturen, som vises med symboler, på venstre side.

Første menypunkt er hvor man setter opp tekniske kontaktpersoner.

KONTAKTPERSONER

Gå til Kontakter (1), og klikk på det grønne ikonet med en svart pluss i (2). Deretter trykk på det røde ikonet med en pluss i som kommer i vinduet som åpner seg (3). Der kan du, dersom du er juridisk teknisk kontakt, legge inn de tekniske kontaktene du ønsker skal ha tilgang til kundeportalen. Dersom kontakten du ønsker skal ha tilgang til kundeportalen ikke finnes i listen, ber du dem opprette en bruker.

Andre menypunkt er komponenter.

KOMPONENTER


Her velger man hvilke komponenter man ønsker å gjøre tilgjengelig for sin organisasjon (hvilken organisasjon man har valgt vises i øvre høyre hjørne, i eksemplene vil det være Møre og Romsdal). De som har et grønt symbol med et pluss i, er komponenter som du kan legge til. De med rødt symbol med en minus i, er komponenter som allerede er lagt til. Man klikker på symbolet for å legge til eller fra komponenten. Hvis man klikker på tannhjulet bak det røde eller grønne symbolet, vil man få opp et vindu som viser informasjon om komponenten.

 

ADAPTER

Når man har koblet komponentene til organisasjonen så går man videre til tredje menypunkt som er Adapter.

Dette oppsettet skal brukes i konfigurasjon av FINT-adapter.

 

Man klikker på det store grønne symbolet med en svart pluss i, for å legge til et adapter. Da vil man få opp følgende bilde:


Først fyller du ut brukernavn til adapteret. Hvis vi velger brukerennavnet mrfylke_test_adapter, vil det automatisk legges på orginisasjonsdomene bak brukernavnet. Som eksempel blir brukernavnet “mrfylke_test_adapter” endret til “mrfylke_test_adapter.mrfylke.no” for Møre og Romsdal. I feltet Kort beskrivelse legger du inn navnet som vil vises i listen over Adaptere. (Jeg skrev Test_mot_prod bare for å være supertydelig på at vi kjører mot Vismas produksjonmiljø, da vårt testmiljø ikke er på plass enda). Man kan endre beskrivelsen senere.  Når man har lagt inn en Note, kan man legge til adapteret, og det kommer opp i listen.

 

Deretter klikker du på edit-symbolet (en grå blyant) bak adapteret i listen, og får opp dette bildet:


Her kan man endre på beskrivelse og Note, hvis man ønsker.  Ved å klikke på “Komponenter” i toppmenyen, kommer man til følgende bilde:


Her finner du igjen de komponentene vi valgte i sted, og kan koble dem til adapteret. Klikk på grønt symbol med en pluss for å koble til, eller et rødt symbol med en minus for å koble fra. Det vil si at en tilkoblet komponent vises med rødt symbol. Deretter går man videre i toppmenyen til Autentisering.


Her kommer informasjonen som skal inn i konfigfilene til adapteret. Det er denne informasjonen som skal sendes til den som installerer FINT-adapteret i deres miljø. Dette er ikke denne informasjonen som skal sendes til VISMA for oppsett i VIS. Det skal man sette opp en klient for. Husk å trykke på symbolene bak Passord og Klient Hemmelighet for å generere disse første gangen. Hvis man genererer opp passord på nytt senere, må man endre i konfigfilene til adapteret også, hvis ikke vil adapteret feile ved oppkobling mot FINT. Klient Hemmeligheten vil hentes fra FINTs OAuth-server og vil ikke endres selv om han henter verdien på nytt.

Når man har generert opp Passord og hentet Klient Hemmelighet, kan man kopiere informasjonen ut i JSON-format, ved å klikke på knappen KOPIER AUTENTISERINGSINFORMASJON. Da kommer det på dette formatet:

{
  “username”: “mrfylke_test_client@mrfylke.no”,
  “password”: “<fjernet>”,
  “clientId”: “<fjernet>”,
  “openIdSecret”: “<fjernet> “,
  “assetIds”: [ “mrfylke.no” ]
}

NB: Hvis passordet er “topseceret”, har du glemt å generere passordet. Dette er et default passord som ikke fungerer ved pålogging til adapteret. Da må du oppdatere passordet ved å klikke på oppdateringssymbolet (en pil formet som en sirkel).

Bruker som lages for å benytte FINT-adapteret, blir ikke opprettet som en domenebruker hos fylkeskommunen. Denne finnes bare i FINT-sammenheng.

KLIENTER

Menyvalgene Adapter og Klienter fungerer på samme måte, men skilles på hvilket grensesnitt i felleskomponenten det gis tilgang til. Adaptere får tilgang til Provider-grensesnittet og kan levere data til felleskomponenten, mens Klienter får tilgang til Consumer-grensesnittet og kan hente ut data fra felleskomponenten. Adaptere leverer vanligvis til èn komponent, mens klienter kan hente fra flere. Dvs at det er konfigurasjonen som ble satt opp for adapter, som brukes for å oppdatere FINT-adapterets konfigfiler. Det oppsettet vi skal lage nå, skal brukes for å logge på FINT test klient, som det står mer om her: https://www.fintprosjektet.no/testclient/

Man oppretter gjerne flere klienter. En for å kjøre testene som ligger på kundeportalen, en for testing i testklienten til FINT, og ikke minst en egen klient for å koble VIS mot fylkeskommunens egne data. Authentiseringsinformasjonen for den klienten som opprettes for VIS (Visma InSchool), må på et tidspunkt oppgis til Visma for å få tilgang til VIS.


For å legge til en klient så klikker man på det store grønne symbolet med en svart plus i.