Om FINT-prosjektet

Om FINT-prosjektet

FINT ( Felles  Fylkeskommunale INTegrasjoner )

FINT er et nasjonalt prosjekt som ivaretar alle 19 fylkeskommuner sine behov innen:

  • Digitalisering, gjennom etablering av felleskomponenter.
  • Standardisering av integrasjoner for fylkeskommunene
  • Etablering av felles informasjonsmodell som grunnlag for integrasjonene.

Leveransene fra FINT består av en informasjonsmodell og et API for kommunikasjon, som kan legges som grunnlag ved fremtidige kjøp av nye systemer (krav), forbedring av eksisterende tjenester og utvikling av nye tjenester (digitalisering). Det vil gi generelle besparelser og høyere kvalitet, fordi ting gjøres en gang og likt hos alle fylkeskommuner. Bruk av felleskomponenter vil redusere kostnader og forenkle utvikling av fremtidige digitale tjenester.