TestClient

Veiledning i bruk av Testclient

FINT prosjektet har laget en test klient som kan brukes.
URL: https://beta.felleskomponent.no/test-client/

Her får man opp en påloggingsvindu med 5 felter:

Påloggingsinfo hentes fra Kundeportalen til FINT. I lenken under finner du fremgangsmåten for å opprette klienter i kundeportalen.
URL: https://www.fintprosjektet.no/kundeportalen/

Client ID: xxxxx
Client Seceret: xxxxxxxxxxxxxx
Username: xxxxxxx
Password: xxxxxxxx
OrgId: xxxxxxx

Når man har logget inn kommer man hit:

 

Her kan man legge inn de endepunktene som skal sjekkes ved å lime/skrive inn endepunktet på følgende måte:


Trykk så på knappen bak hvor det står FINT!

Da får du opp resultatet i JSON format:

 


Under _links er koblinger til andre modeller. Man kan klikke på linkene for å se hvilken informasjon som ligger i koblingen.

Verdiene her bør sjekkes mot informasjonsmodellen og mot fagsystemet.

Informasjonsmodellen finnes her:

https://informasjonsmodell.felleskomponent.no/docs?v=v3.0.0

Merk: Det kan være utvidelser i modellen på denne siden i forhold til den versjonen av adapteret som testes.

Her kan man også finne de andre modellene/endepunktene som skal sjekkes (i menyen til venstre)

Endepunkter som må sjekkes:

Leveranse 1 – Personal/ Ansatt

administrasjon/personal/person

administrasjon/personal/personalressurs

administrasjon/personal/arbeidsforhold

Leveranse 1 – Kodeverk, som f.eks:

administrasjon/kodeverk/art

administrasjon/kodeverk/ansvar

administrasjon/kodeverk/funksjon

administrasjon/kodeverk/prosjekt

administrasjon/kodeverk/lonnsart (ikke implementert av Visma i denne versjonen)

administrasjon/kodeverk/stillingskode

Leveranse 1 – Organisasjonsstruktur

administrasjon/organisasjon/organisasjonselement

 

Tester

Gjennomfør stikkprøver hvor dere verifiserer at overført informasjon kommer i rett felt.

 

Opprett ny ansatt i HR-system

 1. Sjekk at den ansatte vises i VIS (hvis du har tilgang til VIS, ellers sjekk i TestClient)

Endre informasjon på en ansatt i HR-system f.eks.

 1. Adresse
 2. Telefonnummer
 3. Ansettelsesprosent
 4. Hovedstilling
 5. Stillingstittel
 6. Tilstedeprosent
 7. Årslønn
 8. Sjekk om informasjonen blir endret tilsvarende i VIS (hvis du har tilgang til VIS, ellers sjekk i TestClient)

Slett bruker i HR-system

 1. Verifiser at bruker blir slettet fra VIS (hvis du har tilgang til denne, ellers sjekk i TestClient)

Flytte en ansatt mellom to virksomheter

 1. Flytt en ansatt fra en virksomhet til en annen virksomhet
 2. Verifiser at vedkommende blir flyttet tilsvarende i VIS (hvis du har tilgang til VIS, ellers sjekk i TestClient)
 3. Verifiser at personen blir slettet fra den ene og opprettet på den andre virksomheten

 

Opprett en ansatt på to virksomheter

 1. Verifiser at den ansatte blir opprettet på begge virksomheter i VIS (hvis du har tilgang til VIS, ellers sjekk i TestClient)

 

Kontroller antall ansatte på virksomheten

 1. Sjekk antall ansatte registrert i HR-system på aktuell virksomhet
 2. Sjekk antall ansatte registrert i VIS på aktuell virksomhet (hvis du har tilgang til VIS, ellers sjekk i TestClient)

 

Kriterier

Ansatt:

Agresso, kriterier som bestemmer hvilke data som overføres til FINT/VIS:

 • fødselsnummer må være ulikt «00000000019»
 • ansatte +/- 365 dager fra dagens dato når HR-adapteret overfører informasjon til FINT/VIS

Visma Enterprise, kriterier som bestemmer hvilke data som overføres til FINT/VIS:

 • filtrering på selskapsnr, slik at kun fylkeskommunens ansatte hentes ut. (Ikke fk-foretak o.l.)
 • ansatte +/- 365 dager fra dagens dato når HR-adapteret overfører informasjon til FINT/VIS