TestClient

Veiledning i bruk av Testclient

FINT prosjektet har laget en test klient som kan brukes.
URL: https://beta.felleskomponent.no/test-client/

Her får man opp en påloggingsvindu med 5 felter:

Påloggings info (bestilles fra FINT prosjektet før kundeportalen er oppe ultimo august 2018):

Client ID: xxxxx
Client Seceret: xxxxxxxxxxxxxx
Username: xxxxxxx
Password: xxxxxxxx
OrgId: xxxxxxx

Når man har logget inn kommer man hit:

 

Her kan man legge inn de endepunktene som skal sjekkes ved å lime/skrive inn endepunktet på følgende måte:


 

Trykk så på knappen bak hvor det står FINT!

Får man opp resultatet i JSON format:

 


 

Under _links er koblinger til andre modeller. Man kan klikke på linkene for å se hvilken informasjon som ligger tilkoblet.

Verdiene her kan sjekkes mot informasjonsmodellen og mot fagsystemet

Informasjonsmodellen finnes her:

https://informasjonsmodell.felleskomponent.no/docs?v=v3.0.0

Merk: Det kan være utvidelser i modellen på denne siden i forhold til den versjonen av adapteret som testes.

Her kan man også finne de andre modellene/endepunktene som skal sjekkes (i menyen til venstre)

Endepunkter som må sjekkes:

Leveranse 1 – Personal/ Ansatt

administrasjon/personal/person

administrasjon/personal/personalressurs

administrasjon/personal/arbeidsforhold

Leveranse 1 – Kodeverk, som f.eks:

administrasjon/kodeverk/art

administrasjon/kodeverk/ansvar

administrasjon/kodeverk/funksjon

administrasjon/kodeverk/prosjekt

administrasjon/kodeverk/lonnsart (ikke implementert av Visma i denne versjonen)

administrasjon/kodeverk/stillingskode

Leveranse 1 – Organisasjonsstruktur

administrasjon/organisasjon/organisasjonselement